Melding om coronaviruset / COVID-19

Vi følgjer nøye med på utviklinga av coronaviruset (COVID-19), noterer oss oppdateringane og råda gitt av norske myndigheiter og Folkehelseinstituttet og har tett dialog med Oslo kommune.

Folkehelseinstituttet har gitt forbod mot arrangement med over 50 deltakarar. Forbodet gjeld ut april, vi rettar oss etter dette. Vi ynskjer å utsette arrangementet og vi er i kontakt med Oslo kommune angåande alternative datoar etter sommarferien.

Oppdateringar vil bli gitt på denne sida og beskjed sendes til alle påmeldte.

Sist oppdatert: 13.03.2020 kl. 12.00.