Løypekart Asics Sentrumsløpet 2019

Løypekart for komande løp blir lagt ut i august.

Målet vårt er å halde løypa lik kvart år, men grunna vegarbeid o.l. hender det at vi må gjere endringar.
Fordi vi ikkje får stadfesta dette i god tid, legg vi ut neste løps løype når vi er rimeleg sikre på korleis ho blir.

Asics Sentrumsløpet 10 km

Asics Sentrumsløpet 5 km

Beskriving av løypa 10 km

0–2,5 km: Sentrumsløpet startar i tradisjonens tru i Karl Johans gate. Starten er relativt tøff opp til slottet. Der er det viktig å ikkje brenne av for mykje krut slik at ein ikkje spring seg stiv dei første hundre meterane. Vidare går løypen i lett stigning opp til Frognerparken.

2,5–5 km: Løypa går i ei sløyfe rundt Frognerparken på grus, der det er lett kupert. Deretter held løypa fram nedover mot Bygdøy Allé. Her kan du hente inn litt tid som du kanskje tapte i motbakkane.

5–7,5 km: Frå Bygdøy Allé ventar ein liten kneik opp til Frogner Kirke. Derfrå og ned er det berre å sleppe opp å la beina rulle. Rett over halvvegs i løpet (ved 5,5 km) er det mogleg å nytte høve til å bruke drikkestasjonen som ligg nedst i Bygdøy Allé. Derfrå følgjer ein vegen ned forbi Oslo rådhus. Her er det ofte bra med liv i gatene, som kan gi deg litt ekstra motivasjon mot dei siste kilometerane.

7,5–10 km: No er det ikkje mange kilometer igjen. Du spring Kongens gate igjennom Akershus festning, før du møter ein skarp sving mot venstre inn på Akershusstranda. Førebu deg på nokre krappe svingar og småkneikar inn mot Karl Johans gate. Når du er kome til Egertorget ser du mål framfor deg, men ikkje la deg lure: det er om lag 150 m nedover før du passerer målstreken.