Right to Play

Det kostar kr. 250 å holde et barn i regelmessig aktivitet i et helt år.

Right To Play betrar barn og unge sin kvardag gjennom leik og idrett i verdas mest vanskelegstilte område. Med prosjekt i 20 land deltar vekentleg ein million barn og unge i regelmessige leik og idrettsaktivitetar. Rundt 50 % er jenter. Resultata er at fleire fullfører skuleåret, får betre utbytte av undervisninga, auka kunnskap om å beskytte seg mot sjukdommar og betre emne til å løyse konflikter. Right to Play går aktivt inn for å inkludere sårbare grupper som jenter, barn som er smittet av HIV/AIDS, gatebarn, funksjonshemma og flyktningar.

Right To Play blei etablert i 2000 i forlenginga av Olympic Aid og blir leia internasjonalt av tidlegare skøyteløpar Johan Olav Koss. I dag støttar 25 norske toppidrettsutøvarar Right To Play som utøvarambassadører som til dømes Therese Johaug, Mats Zuccarello og Aksel Lund Svindal.

Ved påmelding til Asics Sentrumsløpet kan du kryssa av på å støtta Right to Play.

Du kan også støtta Right to Play ved å bli fast givar, via Vipps, bankoverføring e.l. Les meir her.