Resultat

Lenkjer til resultatlister frå dei siste åra finn du her.

Det finst også ein app frå leverandøren vår der du kan følge med på resultatlista og finne di eiga tid. Den finn du her: http://app.ultimate.dk.