Sentrumsløpet gjennom 40 år

På bakgrunn av joggebølgja som skylde over landet, bestemte KFUM-kameratene Oslo seg for å opprette eit mosjonsløp midt i sentrum av Oslo. Utanom fyrste året har Sentrumsløpet alltid vore eit 10 km-løp, men nøyaktige målingar har variert noko.

 • 1980-talet

  1980-TALET

  Fleire av verdas beste løparar blei invitert til Sentrumsløpet på 80-tallet, frå m.a. Portugal, Nederland og England, i tillegg til dei nordiske landa.

  Rekordløpa frå 1987 gjort av Mike McLeod med tida 28.22, og Ingrid Kristiansen frå 1984 med tida 31.25 står framleis den dag i dag.

  Deltakartalet på Sentrumsløpet 10 km vaks kraftig i løpet av 80-talet, frå 1634 i 1981 til 14 900 i 1989.

 • 1981

  Sentrumsløpet blir arrangert for fyrste gong

  Fyrste gong Sentrumsløpet blei arrangert var søndag 26. april i 1981. Løypa var då 8,9 km og vinnaren var Steve Ovett, olympisk meister på 800-meter i 1980.

   

  1981

 • 1984

   

  Norske verdsstjerner

  Ingrid Kristiansen vinn Sentrumsløpet (31.25), medan Grete Waitz kjem på andreplass, tre sekund bak. Dette året deltok også Zola Budd og Rosa Mota som gjorde at det blei stor merksemd i media.

 • 1985

  Gretes parade-marsj

  Dette året var det om lag 12 000 som sprang Sentrumsløpet og Grete Waitz var beste kvinne med tida 32.00. Løpet var målt til 10,1 km.

   

  1985

 • 1987

   
 • 1990-talet

  1990-TALET

  Interessa for mosjonsløp hadde vore høg på slutten av 1980-talet, men utover 1990-talet gjekk interessa sakte, men sikkert ned.

  Løypa blei flytta på midten av 1990-talet slik at start og mål gjekk frå Stortorvet til Karl Johans gate, slik det er i dag.

  1990-talet

 • 1990

   

  Fyrste norske mannlege vinnar

  På 80-talet var det ikkje ein einaste norsk siger i herreklassen, sjølv om det var høgt nivå på norske langdistanseløparar i den perioden. Are Nakkim (Moss) blir den fyrste nordmannen som vinn i herreklassen med tida 28.46.

 • 1994

  Over 2000 barn spring barneløpet

  Ifølge Arbeiderbladet var det over 2000 barn som sprang Sentrumsløpet for barn i 1994. Deira trasé var frå Egertorget til Slottet og tilbake.

   

  1994

 • 1994

   

  KFUM-kameratene Oslo gir seg som arrangør

  Bislett Alliansen tar over som ansvarleg arrangør, medan KFUM-kameratene Oslo framleis stilte med funksjonærar med spesielt ansvar for løypa og løypevaktar.

 • 1995

  Bislett Alliansen tar over som ansvarlig arrangør

  Bislett Alliansen var ansvarleg arrangør for løpa 1995–1998, men ønskja ikkje å arrangere lenger på grunn av dalande deltakartal. Arrangementet gjekk etter avtalen tilbake til KFUM-kameratene Oslo. KFUM-kameratene Oslo bestemte seg likevel i november 1998 for at heller ikkje dei ville arrangere. Sentrumsløpet var dermed «nedlagt».

   

  1995

 • 1999

   

  BUL tar over som arrangør

  Sidan nedlegging av Sentrumsløpet ville vere eit stort tilbakeslag for løping i Noreg fekk Kondis-styret fullmakt til å forsøke å finne ein ny arrangør. Kondisleiar Kjell Vigestad meinte det då var naturleg å ta kontakt med IL i BUL (Idrottslaget i Bondeungdomslaget i Oslo), som haldt til midt i Oslo sentrum. IL i BUL tar over stafettpinnen og arrangerer Sentrumsløpet frå 1999.

 • 2000-TALET

  2000-TALET

  I løpet av dette tiåret såg vi både at nedgangen i deltakarar frå 1990-talet held fram for så at trenden snur frå 2007 av.

  2000-TALET

 • 2001

   

  Kronprisen spring Sentrumsløpet

  Kronprins Haakon har sprunge Sentrumsløpet fleire gonger. Fyrste gong var i 2001 då han takka ja til invitasjon. Året etter tok Slottet kontakt og sa han ville delta igjen. Sist gong han var med var i 2014.

  Kronprins Haakon frå Sentrumsløpet 2014

  Kronprins Haakon frå Sentrumsløpet 2014

 • 2004

  Ny distanse

  Fyrste gong det blei arrangert eit 5 km-løp var i 2004. Dette blei også arrangert i 2005, men hadde så ein lang pause fram til 2015. Sidan då har det vore fast – og populært – fram til i dag.

   

  2004

 • 2006

   

  Bunnåret

  Bunnåret for deltakarar var i 2006, då det berre var 1324 som fullførte løpet.

 • 2008

  Trenden har snudd

  Medan det i 2007 berre var marginalt høgare deltakartal enn i 2006, ser ein i 2008 at at trenden snur. Dette året fullførte 1700, ei auke på 27 % frå året før. Året etter, med snaue 3000 deltakarar, stadfestar at trenden har snudd.

   

  2008

 • 2010-TALET

  2010-TALET

  Dei siste ti åra har påmeldingstalet auka frå 6448 i 2010 til 12 500 i 2019 (deltakartala auka frå om lag 5000 i 2010 om lag 10 500 i 2019).

  Sentrumsløpet byrja å bli arrangert på laurdagar og 5 km-løpet blei gjeninnført.

 • 2010

  Laurdagsløp

  Fram til 2010 har Sentrumsløpet blitt arrangert på søndagar, men no blir den faste vekedagen laurdag, slik det er i dag.

   

  2010

 • 2013

   

  IL i BUL 100 år

  Arrangøren IL i BUL fyller 100 år i 2013. Jubilanten var svært nøgd med Sentrumsløpet 2013 – nok eit år med oppgang i deltakartal og perfekt løpsvêr.

  Foto: Per Inge Østmoen

  Foto: Per Inge Østmoen

 • 2018

  På tur med Dag Otto deltar på Sentrumsløpet

  Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegård inviterte med seg youtubearane Prebz og Dennis på maraton i Skottland. Dei var med på Sentrumsløpet i 2018 som oppvarming.

  BUL-medlemene Heidi Weng og Martine Ek Hagen intervjuar Kristian Ødegård etter løpet.

   

  2018

 • 2019

   

  Påmeldingsrekord for BUL

  I 2019 var det 12 500 som melde seg på Asics Sentrumsløpet – dette var rekord sidan BUL overtok som arrangør i 1998.

 • 2020

  Sentrumsløpet blir arrangert for 40. gang

   

  2020