Puljar

Puljane er meint for å skape flyt i løpet. Når det nærmar seg løpsdagen blir du automatisk plassert i ei pulje basert på kva du har registrert som forventa sluttid. Det er likevel ikkje noko i vegen for å stille deg i ei anna pulje dersom du meiner du kan kjem til å springe raskare eller seinare enn den pulja du er i. Tida di startar uansett i det du passerer startstreken.

Når det nærmar seg løpet legg vi inn forventa kva som er forventa sluttid for kvar av puljene. Følg med på denne sida.

Førebels puljetider for ASICS sentrumsløpet 2020:

16:00: ASICS Sentrumsløpet 10 KM – Pulje 1
16:00: ASICS Sentrumsløpet 10 KM – Pulje 2
16:03: ASICS Sentrumsløpet 10 KM – Pulje 3
16:06: ASICS Sentrumsløpet 10 KM – Pulje 4
16:10: ASICS Sentrumsløpet 10 KM – Pulje 5
16:14: ASICS Sentrumsløpet 10 KM – Pulje 6
16:18: ASICS Sentrumsløpet 10 KM – Pulje 7
16:22: ASICS Sentrumsløpet 10 KM – Pulje 8
16:25: ASICS Sentrumsløpet 10 KM – Pulje 9
16:28: ASICS Sentrumsløpet 10 KM – Pulje 10
16:31: ASICS Sentrumsløpet 10 KM – Pulje 11
16:33: ASICS Sentrumsløpet 10 KM – Pulje 12
16:35: ASICS Sentrumsløpet 10 KM – Pulje 13

17.30: Asics Sentrumsløpet 5 KM – Pulje 1
17.32: Asics Sentrumsløpet 5 KM – Pulje 2

NB! Tida di startar når du passerer startstreken.

Klassar 10 km

Kvinner 12–13 årMenn 12–13 år
Kvinner 14–15 årMenn 14–15 år
Kvinner 16–17 årMenn 16–17 år
Kvinner 18–19 årMenn 18–19 år
Kvinner 20–22 årMenn 20–22 år
Kvinner 23–34 årMenn 23–34 år
Kvinner 35–39 årMenn 35–39 år
Kvinner 40–44 årMenn 40–44 år
Kvinner 45–49 årMenn 45–49 år
Kvinner 50–54 årMenn 50–54 år
Kvinner 55–59 årMenn 55–59 år
Kvinner 60–64 årMenn 60–64 år
Kvinner 65–69 årMenn 65–69 år
Kvinner 70–74 årMenn 70–74 år
Kvinner 75–79 årMenn 75–79 år
Kvinner 80+ årMenn 80+ år

Klassar 5 km

Kvinner under 22 årMenn under 22 år
Kvinner 23–39 årMenn 23–39 år
Kvinner 40–49 årMenn 40–49 år
Kvinner 50–59 årMenn 50–59 år
Kvinner 60–69 årMenn 60–69 år
Kvinner 70+ årMenn 70+ år