Entries by kari

Melding om coronaviruset / COVID-19

Vi følgjer nøye med på utviklinga av coronaviruset (COVID-19), noterer oss oppdateringane og råda gitt av norske myndigheiter og Folkehelseinstituttet og har tett dialog med Oslo kommune. Folkehelseinstituttet har gitt forbod mot arrangement med over 50 deltakarar. Forbodet gjeld ut april, vi rettar oss etter dette. Vi ynskjer å utsette arrangementet og vi er i […]